Svenska Skolan i Barcelona

Vad är kompletterande svenska?

Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehålla och utveckla sina kunskaper i svenska och om Sverige. För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se

Sedan 1986  erhåller Svenska skolan i Barcelona,  Associació Escola Sueca, statsbidrag av Skolverket.

Blogg & foton

Kalender

Anmälan 2020-2021