Kompletterande Undervisning i Svenska 6-12 ÅR
Vad är kompletterande svenska?

Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehålla och utvecka sina kunskaper i svenska och om Sverige. För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se

Föräldraföreningen Associació Escola Sueca de Barcelona är huvudman för undervisningen som erhåller statsbidrag av Skolverket.

Varför behövs kompletterande svenska?

Alla barn behöver stimulans för att utvecklas och bli trygga. Språket och kulturen är en viktig grund för barns och ungdomars personliga och sociala utveckling. Det är viktigt att få behålla sitt modersmål, sitt hemspråk och sin bakgrundskultur när man flyttar till eller bor i ett annat land. Att bevara och utveckla svenskan är samtidigt en tillgång för barnens övriga studier. Läs mer om svensk undervisning i utlandet på SUF:s (Svensk Utlandsundervisnings Förening) hemsida:
www.utlandsundervisning.se

Var kan man läsa svenska?

Escola Mare de Déu del Roser
Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès

Hur undervisar vi?
Vi följer Skolverkets kursplaner för kompletterande svenska med svenska läromedel och aktuell litteratur.