Anmälan 2023-2024

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL
KOMPLETTERANDE SVENSKA – LEKA&LÄRA – LEKIS

Eleven har svenskt medborgarskap *

Förälder 1 har svenskt medborgarskap *

Förälder 2 har svenskt medborgarskap

Jag tillåter att mitt barn får äta semlor, våfflor och dyl. vid olika tillfällen *

Jag tillåter att mitt barn fotograferas i skolsammanhang och att bilderna publiceras på hemsidan/Facebook/Twitter/Instagram, etc. *

Har ditt barn något inlärningsproblem (dyslexi, ADHD,...) *

Barcelona - Måndagar med kursstart 18 sept 2023

Leka&Lära - Lördag med start 23 sept 2023

Sant Cugat - Onsdagar med start 13 sept 2023

Handledning online

Juridiska meddelandet